ความเป็นมา กว่าจะมาเป็น E cosma

วิสัยทัศน์ผู้ก่อตั้ง E Cosma ต้องการสร้างบริการทำเว็บไซต์ อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่ลูกค้ากำหนดเอง ปรับเปลี่ยนภายใต้ความต้องการ และความเหมาะสมในการผลิตเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ เพื่อแบรนด์ของลูกค้าโดยเฉพาะ ด้วยทีมงานพร้อมตอบสนองความต้องการ ตลอดจนดูแลอย่างมืออาชีพ เพราะ E cosma มุ่งมันให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนสูงสุด

นอกจากนี้ E cosma ยังมีบริการพร้อมทำ Content ภาพ, VDO, เขียนบทความ, Banner, โฆษณา, การออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงการรับดูแล และทำโปรโมทโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งใน Google, Line, Face Book