รับดูแลโฆษณา Google Ads

ทำโฆษณา เน้นคำตรง ประหยัดงบ ไม่บานปลาย

โฆษณาตรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น พร้อมติดตั้ง/วิเคราะห์ Analytic เพื่อเก็บสถิติ

บริการรับดูแลจากเรา

01

โฆษณาบนหน้าค้นหา Google search

 • วางแผนยิงโฆษณา ร่วมกันกำหนดงบประมาณ
 • ค้นหา คำหลักที่เหมาะสม
 • เขียนคำโฆษณาที่ดึงดูดลูกค้า
 • ช่วยวิเคราะห์ ปรับแต่ง Sale Page
 • ติดตามผลลัพธ์ ปรับแต่งให้เหมาะสม

02

โฆษณาบน Display Ads & Remarketing

 • ใช้ยิงโฆษณาแบบ Display Banner
 • ช่วยวิเคราะห์ Audeince กลุ่มเป้าหมาย
 • วางแผนกำหนดงบในการทำโฆษณา ยิงโฆษณาให้คุ้มค่าที่สุด
 • ติดตามลูกค้า ของคุณ เพิ่มโอกาสปิดการขาย มากขึ้น

03

พร้อมติดตั้ง Google Analytics เบื้องต้น ฟรี

 • ติดตามผลลัพธ์ ที่ได้จริง
 • วัดผลจากตัวเลขจริง
 • ปรับแต่ง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
ปิดเมนู