รับดูแลโฆษณา Google Search

ทำโฆษณา เน้นคำตรง ประหยัดงบ ไม่บานปลาย

โฆษณาตรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น

ปรับแต่งโฆษณา ให้ลูกค้า หาธุรกิจของคุณตรงที่สุด

01

โฆษณาบนหน้าค้นหา Google search

  • วางแผนยิงโฆษณา ร่วมกันกำหนดงบประมาณ
  • ค้นหา คำหลักที่เหมาะสม
  • เขียนคำโฆษณาที่ดึงดูดลูกค้า

02

ร่วมวิเคราะห์ ปรับแต่ง Sale Page (ถ้าจำเป็น)

  • ช่วยวิเคราะห์ ปรับแต่ง Sale Page
  • ติดตามผลลัพธ์ ปรับแต่งให้เหมาะสม

03

พร้อมติดตั้ง Google Analytics เบื้องต้น ฟรี

  • สำหรับเว็บไซต์จาก Word Press
  • ติดตามผลลัพธ์ ที่ได้จริง
  • วัดผลจากตัวเลขจริง
gold-line (4)

แค่เพียงบอกเรา

ที่เหลือให้เราจัดการ

ปรึกษาฟรี