You are currently viewing ถ้ารู้ 5 ข้อ นี้ คุณจะคุยกับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากได้ง่ายขึ้น

ถ้ารู้ 5 ข้อ นี้ คุณจะคุยกับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากได้ง่ายขึ้น

เรื่องที่มองดูง่ายสำหรับผู้ว่าจ้าง อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อน ยุ่งยาก ของกราฟิก ดีไซน์ (Graphic design) สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากหากเกิดความเข้าใจ concept งานที่ไม่ตรงกัน นั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาระยะยาว ที่ไม่ได้จบง่ายๆอย่างแน่นอน สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน คือ

  • ออกแบบเท่าไหร่ก็ไม่ตรงใจเสียที
  • การแก้งานไม่แบบ Non stop ไม่จบ ไม่สิ้น
  • งานได้ช้ากว่ากำหนดไปมาก

นี่คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อ ทั้ง 2 ฝ่ายสื่อสารที่ไม่ตรงกัน

วันนี้ e cosma ขออนุญาตแนะนำ 5 ข้อที่คุณต้องรู้ เพื่อความรวดเร็ว ในการปรับความคิด และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสักหนึ่งงาน ไปดูกัน

ชื่อแบรนด์สินค้า และข้อความ Concept ที่คุณต้องการใส่

ชื่อ และ concept ข้อความ ที่เจ้าของแบรนด์สินค้าต้องการใส่ ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่กำหนด แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมาก เพราะเป็นตัวสรุปยอดแนวคิดและความต้องการของเจ้าของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายครั้งเจ้าของแบรนด์อาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

Logo และ สี หลักที่ต้องการ

Logo และสี เป็นตัวกำหนดความชอบส่วนตัว หรือรสนิยม ของเจ้าของแบรนด์สินค้า ถ้านักออกแบบรู้ 2 อย่างนี้ โอกาสที่จะต้องกลับมาแก้งานจะน้อยลง จะคุยกับเจ้าของแบรนด์รู้เรื่องมากขึ้น  

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

เสริมจากข้อที่แล้วหากเจ้าของแบรนด์มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ มาให้นักออกแบบ จะทำให้การออกแบบทำได้ง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นหากสามารถหาตัวย่างงานออกแบบ หรือที่เรียกว่า reference ที่ต้องการได้ จะทำให้นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ คลอดงานได้รวดเร็วขึ้น
ปล. แน่นอนว่าไม่ใช่ การคัดลอก งานตัวอย่างออกมานะครับ (ผิดกฎหมายเต็มๆ)

ส่วนผสมสำคัญ ในผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมสำคัญของผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น อาหารเสริม, กาแฟสำเร็จรูป, เครื่องดื่ม, เป็นต้น นักออกแบบสามารถยกส่วนผสมที่โดดเด่น หรือยกสรรพคุณจากส่วนผสมนั้นๆ มาใส่บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ เพื่อขยายเอกลักษณ์ และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างดี

ข้อมูลสำคัญ ที่ต้องใส่ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลาก

  • ข้อมูลส่วนผสมสำคัญ ที่ปริมาณที่ถูกต้อง
  • หมายเลข หรือตรามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น อย. , ฮาลาล
  • ที่อยู่ผลิตภัณฑ์
  • ข้อแนะนำ คำเตือน การใช้ผลิตภัณฑ์
  • จำนวนความจุ / ปริมาตรสุทธิของผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

หากเตรียมข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนแล้ว การต้องกลับมาแก้หลายครั้งเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบ ก็จะน้อยลงและหลายครั้งก็อาจไม่ต้องกลับมาแก้เลยก็ได้

5 ข้อนี้เป็นเพียงการเตรียมตัวเพื่อให้ทั้งเจ้าของแบรนด์ และนักออกแบบ คุยกันได้ง่ายขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากคือ การที่ทั้ง 2 ฝ่ายคอยเสนอแนวคิด ความสร้างสรรค์ เพื่อแต่งเติมให้ฉลากและบรรจุภัณฑ์ออกมาตรงใจของคุณมากๆที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอยู่บนความเหมาะสม พอดีด้วยนะครับ ไม่รก ก็ดูสวยได้ ด้วยรักและห่วงใยจาก e cosma

ใส่ความเห็น